Melyek a könyv elsődleges részei?

| 2014-05-10 | 0 komment

Ha elkészült írásművünk kéziratát nyomtatott formába szeretnénk önteni, érdemes ismernünk a könyv azon alkotó részeit, amelyek elengedhetetlen feltételeit képezik a kötetté való szerkesztésnek. A könyvek javarészt három fő részből tevődnek össze: a főszövegből, a járulékos részekből, illetve a könyvborítóból.

A felsorolt részek egy gyakorlott író számára bizonyára egyáltalán nem ismeretlenek, ismétlésképp azonban számukra is hasznos lehet, ha felfrissítjük ezeknek a komponenseknek a jelentésárnyalatait. Akik számára pedig teljesen ismeretlenek ezek az összetevő kifejezések, egyértelműen hasznosak, illetve hasznosíthatóak lesznek a soron következő magyarázatok.

A könyv legelső alkotóeleme, a főszöveg, nyilván mindannyiunk számára közismert, hiszen ez tulajdonképpen maga a kézirat.

A járulékos részek minden bizonnyal már jóval ismeretlenebbek, ezek a részek voltaképpen a főszöveget megelőző, illetve a főszöveget követő olyan egységek, amelyeknek nem minden elemét kötelező feltétlenül beszerkeszteni, meglétük azonban sokkal tetszetősebbé teheti az egész könyvet.

A járulékos részt a következő elemek alkotják:

Címnegyedív

A Címnegyedív a könyv első négy oldalát képezi, a járulékos rész kötelező eleme. Mivel a címnegyedívet nem számozzuk, a címnegyedet követő oldalt az ötödik oldalszámmal fémjelezzük. Ettől függetlenül a címnegyedív oldalai is beleszámítanak a könyv terjedelmébe.

A címnegyedív négy fontos komponensből tevődik össze:

  1. Szennycímoldal, vagyis a címnegyed első oldala, amelynek eredeti funkciója a címoldal szennyeződésektől való védelmezése. A könyvborító megjelenésével ez a funkció az idők folyamán háttérbe szorult, esztétikai szempontból azonban ma sem elhanyagolható. Itt tüntetjük fel a könyv szerzőjének nevét, a könyv címét és többkötetes mű esetén a kötet számát is.
  2. Sorozatcímoldal, nevezetesen a címnegyedív második oldala, amely kizárólag a sorozatba illeszkedő művek esetén a sorozatcímet, a sorozatszerkesztők nevét, az alsorozatcímet, illetve a sorozatszámot tartalmazza.
  3. Címoldal, értelemszerűen a címnegyed harmadik és egyben legfontosabb oldala, mivel ezen közöljük a mű egészére vonatkozó legérdemibb tartalmi és jogi információkat. Itt tűntetjük fel tehát a szerző nevét, a könyv címét, a kiadó nevét, a kiadás évszámát, valamint megjelenés helyét.
  4. Copyrightoldal, más szóval a címnegyedív negyedik oldala, amelyen a szerző jogaira vonatkozó, úgynevezett copyrightadatok szerepelnek. Erre az oldalra kerülnek a könyv létrejöttét segítő személyek és testületek, például a szerkesztő, illusztrátor, lektor stb. megnevezései, az oldal leglényegesebb információját azonban mégis a szerzői jogokra vonatkozó adat képezi. Szintén a copyrightoldal tartalmazza az ISBN, illetve ISSN számát is, amelyek a könyv azonosítását teszik lehetővé.

Tartalomjegyzék

A Tartalomjegyzék a járulékos részek legfontosabb része, azon egysége, amely címrendszereket és az ezekhez tartozó oldalszámokat tartalmazza. A gyakorlat azt tükrözi, hogy a tudományos művekben a tartalomjegyzék a mű elején, míg szépirodalmi művekben a mű végén helyezkedik el.

További járulékos elemek:

Ajánlás: fontos, hogy mindig új oldalra kerüljön, hiszen tiszteletünket az ajánlott személy irányába úgy fejezhetjük ki legkiválóbban, ha nevét kiemelt helyre helyezzük.

Mottó: akkor ajánlatos új oldalra helyezni, ha nincs ajánlásunk. Nem szükségszerű idézőjelek közé tenni, az idézet szerzőjét és forrását viszont kétségkívül fel kell tüntetni.

Előszó: általában a főszöveget megelőző járulékos részek utolsó egysége, legtöbbször ebben a részben közlünk minden olyan lényeges információt, amelyet okvetlenül meg szeretnénk osztani olvasóinkkal.

Köszönetnyilvánítás: az előszóban is helyet találhatunk erre, de egy külön részben is kifejezhetjük köszönetünket.

Irodalomjegyzék és bibliográfia: a főszöveget követi, a műhöz kapcsolható felhasznált irodalom feltüntetését értjük alatta.

Utószó: általában a szerző valamely pályatársa, tanítványa, tisztelője írja, a szerző életrajzát, a mű bemutatását vagy értékelését tartalmazhatja.

Függelék: az irodalomjegyzéket követően helyezhető el, a főszöveget kiegészítő jegyzékeket, statisztikai adatokat, dokumentumokat tartalmazza.

Kronológia: időrendi sorrendben vázolja a műben szereplő, illetve a műhöz kapcsolódó évszámokat, dátumokat.

Mivel a könyv harmadik része, a könyvborító az egyik legszámottevőbb elem, ezért erről egy külön fejezetben érdemes értekezni.

Bízunk benne, hogy a könyv részeinek aprólékos áttekintésével segíthettük a munkádat. Ha további kérdései vannak az említett témával kapcsolatban, szívesen állunk a későbbiekben is a rendelkezésére.

Címkék:

Kategória: Könyvkiadás

A szerzőről ()

A könyvkiadás.us weboldalon megismerheted a könyvkiadás, könyvmarketing lehetőségeit, értesülhetsz az elolvasásra érdemes könyvekről.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

5 × 5 =